Lanhfoods Sung Mỹ sấy lạnh 250g/500g

Quả sung mỹ với quả sung ta về bản chất là cùng một họ nhưng khác loài, đồng thời cũng có sự tương đồng về giá trịnh dinh dưỡng và dược liệu.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: TS_447552286 Danh mục: